NEWAY HAIR SALON | UỐN - DUỖI

Chào mừng Quý khách hàng đến với Neway Hair Salon, nơi mang đến cho bạn trải nghiệm làm đẹp tinh tế và độc đáo.

Thông tin dịch vụ

UỐN HIPPIE DÀI

LONG HAIR HIPPIE

UỐN HIPPIE DÀI

UỐN HIPPIE VỪA

MEDIUM HAIR HIPPIE

UỐN HIPPIE VỪA

UỐN HIPPIE NGẮN

SHORT HAIR HIPPIE

UỐN HIPPIE NGẮN

ÉP SIDE TÓC NAM

ÉP SIDE TÓC NAM

UỐN MÁI

BANGS HAIR PERM

UỐN MÁI HÀN QUỐC

UỐN PHỒNG CHÂN

ROOTS PERMING

UỐN PHỒNG CHÂN TÓC

UỐN TÓC NAM

PERMING'S MEN HAIR

UỐN TÓC NAM

UỐN TÓC TÉM

PIXIE HAIR PERMING

UỐN TÓC TÉM

UỐN TÓC NGẮN

SHORT HAIR PERMING

UỐN TÓC NGẮN

UỐN TÓC VỪA

MEDIUM HAIR PERMING

UỐN TÓC VỪA

UỐN TÓC DÀI

LONG HAIR PERMING

UỐN TÓC DÀI

DUỖI TÓC DÀI

LONG HAIR STRAIGHTENING

DUỖI TÓC DÀI

HỆ THỐNG CHI NHÁNH

CHI NHÁNH 1

CHI NHÁNH 2