NEWAY HAIR SALON | CẮT - GỘI- TẠO KIỂU

Chào mừng Quý khách hàng đến với Neway Hair Salon, nơi mang đến cho bạn trải nghiệm làm đẹp tinh tế và độc đáo.

Thông tin dịch vụ

CẮT TÓC NỮ

WOMEN'S HAIRCUT

CẮT TÓC NỮ (DÀI)

CẮT TÓC NỮ

WOMEN'S HAIRCUT

CẮT TÓC NỮ (VỪA)

CẮT TÓC NAM

MEN'S HAIRCUT

CẮT TÓC NAM

CẮT TÓC NỮ

WOMEN'S HAIRCUT

CẮT TÓC NỮ (TÉM)

CẮT TÓC MÁI

BANGS TRIM

CẮT TÓC MÁI

CẮT TÓC BÉ TRAI

BOY'S HAIRCUT

CẮT TÓC BÉ TRAI

CẮT TÓC BÉ GÁI

GIRL'S HAIRCUT

CẮT TÓC BÉ GÁI

SẤY TẠO KIỂU

HAIR STYLE

SẤY TẠO KIỂU

TẠO KIỂU TÓC NAM

HAIR STYLE

TẠO KIỂU TÓC NAM

GỘI ĐẦU CAO CẤP

PREMIUM HAIR WASH

GỘI ĐẦU CAO CẤP TÓC NGẮN

GỘI ĐẦU CAO CẤP

PREMIUM HAIR WASH

GỘI ĐẦU CAO CẤP TÓC DÀI

GỘI ĐẦU THƯ GIÃN

RELAX HAIR WASH

GỘI ĐẦU THƯ GIÃN

HỆ THỐNG CHI NHÁNH

CHI NHÁNH 1

CHI NHÁNH 2